Ribe Bykernes Beboerforening


Forside
Aktuelle sager
Aktiviteter
Om os
Medlemsskab
Bestyrelsen
Parkering i Ribe
Pas på dit Ribehus
Hjertestarter
Nyhedsarkiv

 

Velkommen til Ribe Bykernes Beboerforening's hjemmeside!

 

 

Familiekoncert med Big Band Ribe 26. juni 2016 på plænen bag Wagners ("Bostons Gård")

Traditionen tro inviterer Ribe Bykernes Beboerforening til familiekoncert med Big Band Ribe! Det er gratis, men husk at medbringe en stol eller et tæppe. Der kan købes øl, vin og vand samt sandwich.

Se plakaten for arrangementet her.

 

Nyt 31/01 2016:

 

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Ribe Bykernes Beboerforening tirsdag d. 23. februar kl. 19:00 i Det gamle Rådhus, Von Stöckens Plads. Endelig dagsorden kommer snarest. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

De nugældende vedtægter kan ses her.

I forbindelse med generalforsamlingen er der rundvisning på Det gamle Rådhus og kustode Bent Christensen vil fortælle om Rådhuset.

 

 

Hjertestarterkursus

 

Vi har afholdt et hjertestarterkursus, og har udarbejdet et kort over placeringen af hjertestartere i Ribe. Se nærmere under hjertestarter.

 

 

Nyt 05/04 2015:

 

Til deltagere i “Pas på dit Ribehus” og andre, der interesserer sig for vedligeholdelse af gamle huse

 

Beboerforeningen er blevet kontaktet af firmaet Flügger.

Flügger er blevet opmærksom på, at firmaet manglede vejledning og en produktlinje ved renovering af fredede eller bevaringsværdige huse.

 

Det har de gjort noget ved:

Flügger har udviklet et stilhistorisk farvekort sammen med Nationalmuseet – repræsenterende rokoko, klassicisme, historicisme og tidlig modernisme.

Derudover har farvekortet forslag til klassiske farver, der passer til gamle huse, hvis der ikke er krav om de originale farver.

Farverne kan leveres i linoliemaling, kalk og limfarve, afhængigt af hvad det er til.

De kan også tones i moderne maleprodukter til indendørs og udendørs brug, så der kan skabes sammenhæng ved valg af farver.

 

Se indbydelsen her, hvor Flügger inviterer til informationsmøde torsdag den 16. april kl. 18.30 – 21.00 på Quedens Gaard i Ribe. Deltagelse er gratis.

 

Tilmelding til Flügger på telefon 40647506 senest den 10. april.

 

Når en stor organisation som Flügger tager et sådant initiativ i samarbejde med Nationalmuseet, så er det et skridt i den rigtige retning, som vi er glade for, fordi det kan hjælpe ejere af gamle huse.

Så vi håber, at der er mange, der har lyst til at deltage i mødet.

 

Med venlig hilsen

Ribe Bykernes Beboerforening

og

Arbejdsgruppen om Pas på dit Ribehus

 

Betty Neel Jansen

 

 

Nyt 08/01 2015:

 

Generalforsamling, nye vedtægter og konstituering

Referatet fra generalforsamlingen d. 25. november kan læses her. Der blev på generalforsamlingen vedtaget en række ændringer i vedtægterne, de nye vedtægter kan læses her. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, se faneblad Bestyrelsen.

 

 

Nyt 16/11 2014:

 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Ribe Bykernes Beboerforening tirsdag d. 25. november kl. 19:00 i Det Gamle Rådhus, Von Støckens Plads i Ribe, med følgende dagsorden.

Bestyrelses foreslår enkelte vedtægtsændringer, se dagsordenen. De nugældende vedtægter kan ses her.

 

 

Nyt 28/10 2014:

 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Ribe Bykernes Beboerforening tirsdag d. 25. november kl. 19:00 i Det Gamle Rådhus, Von Støckens Plads i Ribe. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden kan ses her på www.ribe-bykerne.dk fra 14 dage før generalforsamlingen.

Som indledning på generalforsamlingen vil Tage Rosenstand fra Domkirkens menighedsråd orientere om Kannikegaarden på Domkirkepladsen.

 

 

Nyt 03/09 2014:

 

Billeder fra sommerkoncerten med Big Band Ribe søndag d. 29. juni

Ribe Bykernes Beboerforening arrangerede traditionen tro en sommerkoncert med Big Band Ribe den sidste søndag i juni. Se billeder fra koncerten her.

 

 

Nyt 24/06 2014:

 

Maritimt Marked lørdag d. 5. juli

Årets Maritimt Marked afholdtes på Skibbroen lørdag d. 5. juli kl. 10:00-16:00.

 

Sommerkoncert med Big Band Ribe søndag d. 29. juni

Ribe Bykernes Beboerforening arrangerede traditionen tro en sommerkoncert med Big Band Ribe den sidste søndag i juni, kl. 13:00-15:00 på plænen bag Bostons gård. Gratis adgang! Salg af diverse forfriskninger og sandwich'es.

 

 

Nyt 01/06 2014:

 

Haver til gamle byhuse i Ribe

Som led i Pas på dit Ribehus holdt beboerforeningen den 13. juni 2014 et arrangement på Vandrerhjemmet om haverne bag husene.

 

Haverne i Ribe har en lang historie, hvad dyrkede man og hvordan så haverne ud?

Hvilke planter, hegn, låger og sten kan man i dag vælge til haven ved det fredede eller bevaringsværdige byhus, når hus og have skal være en helhed?

 

Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, Rådvad, fortalte og viste billeder fra byhaver i Ribe.

Før og efter dette besøgte vi et par haver og sluttede af i en af haverne med et glas vin.

 

Pris for medlemmer inkl. kaffe/te og kage 75 kr.

Pris for andre 125 kr.

 

 

Nyt 12/02 2014:

 

Pas på dit Ribehus - restaurering af vinduer og døre

Ribe Bykernes Beboerforenings arbejdsgruppe "Pas på dit Ribehus" holdt et arrangement om restaurering af vinduer og døre tirsdag den 25. februar 2014 kl. 17.30 - 19.30 på Gram Slot. Se mere under Aktiviteter.

 

 

Nyt 05/02 2014:

 

Generalforsamlingsberetning og bestyrelseskonstituering

Formandens beretning fra generalforsamlingen er nu on-line her. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, se under faneblad bestyrelsen.

 

 

Nyt 26/11 2013:

 

Generalforsamlingen

På generalforsamlingen d. 25. november afgik Niels Frederiksen efter eget ønske som formand for RBB, og blev i stedet valgt som ny 1.-suppleant. Ligeledes ønskede Lisbeth Bunde ikke genvalg til bestyrelsen. Nye i bestyrelsen er den hidtidige 1.-suppleant Tine Engelund, samt Michael Skov.

 

Brandsikring af fredede ejendomme

Brand og Redning i Esbjerg Kommune skal i henhold til Bekendtgørelse Nr. 175 af 25. februar 2008 foretage brandsyn af fredede bygninger. Brand og Redning vil derfor i den nærmeste tid udsende et brev til alle ejere af sådanne, med henblik på at aftale et tidspunkt for tilsynet. Se brevet her og et bilag med baggrunden her. Kontaktperson ved Brand og Redning er Jeanett Ulriksen Koors (tlf. 7616 5004). Brandinspektør Kjeld Tauman kan besvare evt. brandtekniske spørgsmål på 7616 5013 / 2069 8936.

 

 

 

Om Ribe Bykernes Beboerforening:

Læs mere om foreningen og vores aktiviteter her.

 

 

Kontakt:

Kontakt gerne formanden eller de øvrige medlemmer af bestyrelsen, hvis du har forslag eller kommentarer!

 

 

Mød også Ribe Bykernes Beboerforening på Facebook!

 

 

 

 

 

 

Ribe Bykernes Beboerforenings hjemmeside sponsoreres af

 

Opdateret 20-06-2016, LB.